Accesibilidad

AJUDES PER ACCEDIR AL CONTINGUT

Mida del text

El disseny accessible permet que l’usuari/ària pugui ajustar les fonts a la mida que li convé. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s’utilitzi. En la taula següent es mostra l’acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

Com modificar la mida del text

Navegador Acció de menú
Firefox Visualitza > Mida del text > Augmenta / Redueix
Internet Explorer Visualitza > Mida del text > Més gran
Internet Explorer Mobile Ver > Zoom > Más grande
Konqueror Visualitza > Augmenta la font / Minva la font
Opera Visualitza > Zoom > %
Safari View > Make text bigger
Chrome Configuració>  configuració avançada> Accessibilitat>Contingut web>Cos de lletra

Disseny visual

El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d’una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D’altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d’estil personal, per adaptar la presentació a les necessitats de l’usuari/ària. En la taula següent es mostra l’acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

Com es desactiva el disseny

Navegador Acció de menú
Firefox Visualitza > Estil de pàgina > Sense estil
Konqueror S’ha de modificar la configuració de l’aplicació
Opera Visualitza > Estil > Mode autor

Comience a escribir y presione Entrar para buscar

X