Llibre de la setmana: “El derecho a entender”

 In Noticies, recomanacions

Heu rebut algun document o notificació de l’Administració o d’alguna companyia que no hagueu entès? Heu necessitat explicacions telefòniques per a comprendre el missatge o les seves implicacions? A l’ansietat que ens genera veure’ns obligats a sol·licitar aclariments, s’afegeix el descoratjament que experimentem davant pantalles ingrates, farcides de botons i textos sinuosos que acabem acceptant.
Fa ja més de cinquanta anys que els moviments civils nord-americans van començar a reclamar el dret dels ciutadans a entendre a la seva Administració, a rebre una comunicació que puguin comprendre sense dificultat.
Aquest llibre analitza el concepte del dret a entendre, el seu desenvolupament històric i la protecció que ja se li atorga en nombrosos països; les implicacions que aquest dret exigeix en l’era d’Internet i la normativa que l’empara, particularment a la Unió Europea. A més, i aquest és potser el valor més important d’aquesta obra, aporta la metodologia amb la qual aconseguir una comunicació clara que situï a les persones en el centre.

Recommended Posts

Comenceu a escriure i presioneu entrar per buscar

X